Co to jest gwarantowany dochód podstawowy i jakie są zakładane korzyści?

  • Ekonomia
  • Możliwość komentowania Co to jest gwarantowany dochód podstawowy i jakie są zakładane korzyści? została wyłączona
gwarantowany dochód podstawowy

Czym jest gwarantowany dochód podstawowy?

Gwarantowany dochód podstawowy to forma zabezpieczenia społecznego, w której wszyscy obywatele lub mieszkańcy danego kraju regularnie otrzymują od rządu bezwarunkową sumę pieniędzy.

Chodzi o to, że każdy powinien mieć pewien poziom bezpieczeństwa ekonomicznego i sugeruje się, że pomogłoby to ludziom wyjść z ubóstwa, stymulować nowe możliwości pracy, wzmocnić gospodarkę i zwiększyć autonomię. Jest również często nazywany Universal Basic Income (UBI) lub Citizens Basic Income.

Zakłada się, że korzyści to wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego dla wszystkich ludzi w społeczeństwie, większa zachęta do pracy, ponieważ nie jest ona powiązana ze statusem zatrudnienia, potencjalnie większa innowacyjność, ponieważ ludzie są w stanie realizować własne interesy, nie martwiąc się o związanie końca z końcem.

Jakie są wady gwarantowanego dochodu podstawowego i jak wpływają one na ludzi?

Gwarantowany dochód podstawowy jest formą zabezpieczenia społecznego, którą otrzymywałby każdy w społeczeństwie, niezależnie od t ego, czy jest zatrudniony, czy nie.

Chodzi o to, aby każdego roku zapewnić wszystkim obywatelom minimalną kwotę pieniędzy. Ten rodzaj dochodu jest promowany przez wielu myślicieli i ekonomistów jako możliwa odpowiedź na niekończące się przemieszczanie miejsc pracy i pogłębiające się nierówności:

  • Gwarantowany dochód podstawowy może sprawić, że ludzie będą narażeni na rząd, a nawet zmienią etykę pracy ludzi, ponieważ poczują, że nie muszą już pracować;
  • Może wzbogacić bogatych i zwiększyć ubóstwo;
  • Będzie to kosztować więcej pieniędzy, niż nas stać.

Jak możemy upewnić się, że gwarantowany dochód podstawowy przynosi jednakowe korzyści wszystkim?

W artykule Światowego Forum Ekonomicznego oszacowano, że sfinansowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego dla wszystkich dorosłych na świecie kosztowałoby 12,7 biliona dol arów. Rozwiązanie to najprawdopodobniej model oparty na ubezpieczeniach, w którym każdy wpłaca do systemu, a następnie może pobierać świadczenia wtedy, gdy najbardziej tego potrzebują.

Możemy upewnić się, że gwarantowany dochód podstawowy przynosi korzyści wszystkim w równym stopniu, rozważając model oparty na ubezpieczeniach, w którym każdy wnosi wkład do systemu i otrzymuje świadczenia wtedy, gdy ich najbardziej potrzebują.

Wniosek: uniwersalny dochód podstawowy nie rozwiązuje wszystkich problemów ekonomicznych

Wniosek z tego artykułu jest taki, że uniwersalny dochód podstawowy nie rozwiązuje wszystkich problemów ekonomicznych. W rzeczywistości artykuł sugeruje, że może stwarzać więcej problemów niż rozwiązuje.

Aby dojść do konkluzji, autor zakłada, że uniwersalny dochód podstawowy rozwiązałby trzy problemy: ubóstwo, nierówności i bezrobocie.

Uniwersalny dochód podstawowy można wykorzystać jako narzędzie do walki z ubóstwem i nierównością oraz pomocy pracownikom, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, ponieważ zapewnia im wystarczający dochód do życia. W eseju argumentowano jednak, że uniwersalny dochód podstawowy rozwiąże te problemy tylko wtedy, gdy przedstawimy inne fundamentalne zmiany, takie jak reforma podatkowa czy zmiany w przepisach prawa pracy.

Mariusz Stolarski