Czym jest rozszerzona rzeczywistość (augmented reality)? – Pytania i odpowiedzi

rozszerzona rzeczywistość

Augmented reality (rozszerzona rzeczywistość) to technika pozwalająca na wykorzystanie rzeczywistych obiektów w środowisku wirtualnym. Dzięki temu można łączyć elementy rzeczywistości z elementami wirtualnymi, dzięki czemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć i odbierać informacje.

Jaka jest historia koncepcji rozszerzonej rzeczywistości?

Koncepcja rozszerzonej rzeczywistości została pierwszy raz zaprezentowana w 1968 roku przez Ivana Sutherlanda i Roberta E. Sasaki w ramach projektu „Sword of Damocles”. Projekt ten skupiał się na stworzeniu systemu wizualizacji trójwymiarowej, który można byłoby wyświetlać na monitorze komputerowym. Sutherland i Sasaki uważali, że taki system może kiedyś zostać wykorzystany do wspomagania pracy inżynieryjnej, medycznej i naukowej. Projekt „Sword of Damocles” był pierwszym krokiem w kierunku stworzenia technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Jak wykorzystać augmented reality w marketingu marki?

Marketing augmented reality można wykorzystać na wiele sposobów. Najpopularniejszymi metodami są aplikacje mobilne i gry, które umożliwiają użytkownikom wchodzenie w interakcje z marką. Augmented reality może także być wykorzystana do tworzenia reklamy wideo i do prezentowania produktów w sklepach internetowych.

Jakie są dobre praktyki wykorzystania augmented reality w reklamach wideo?

Reklamy wideo augmented reality są coraz bardziej popularne, ponieważ umożliwiają użytkownikom lepsze zrozumienie produktu lub usługi. Dobrą praktyką jest stworzenie krótkiego filmu, który pokazuje, jak działa produkt lub usługa, oraz umieszczenie go na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Jak zaprezentować produkty w sklepie internetowym przy pomocy augmented reality?

Augmented reality może być wykorzystana do prezentowania produktów w sklepie internetowym. Najpopularniejszym sposobem jest stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwia użytkownikom wirtualne wyświetlanie produktów w ich domach. Aplikacja powinna być łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich użytkowników.

Przykłady wykorzystania augmented reality w marketingu marki

Augmented reality jest coraz częściej wykorzystywana w marketingu marki. Przykładem jest aplikacja IKEA Place, która umożliwia użytkownikom wirtualne wyświetlanie mebli IKEA w ich domach. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników i można ją pobrać z App Store lub Google Play.

Jakie są inne przykłady wykorzystania augmented reality w marketingu?

Augmented reality może być wykorzystana w wielu dziedzinach marketingowych, takich jak edukacja, sprzedaż, badania i rozwój produktu.

Jakie może być wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w przyszłości?

W przyszłości widzimy wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w wielu dziedzinach życia. Rozszerzona rzeczywistość może być wykorzystana do zwiększenia interakcji z otoczeniem, na przykład poprzez umieszczanie informacji wirtualnych w środowisku rzeczywistym. Rozszerzona rzeczywistość może także ułatwić naukę poprzez wykorzystanie wirtualnych modeli do demonstracji i ćwiczeń. Ponadto, rozszerzona rzeczywistość może być wykorzystana do zwiększenia zaangażowania w rozrywkę i rekreację, na przykład poprzez wykorzystanie wirtualnych elementów w grach.

Czy augmented reality jest drogie i trudne do wdrożenia?

Nie, dzięki postępom technologicznym augmented reality jest dostępna dla większości przedsiębiorstw i konsumentów. Według raportu technologicznego firmy Deloitte z roku 2018 koszt wdrożenia rozwiązań AR jest znacznie niższy niż koszt wdrożenia rozwiązań VR.

Jakie narzędzia usprawniają wdrożenie rozszerzonej rzeczywistości?

Według raportu technologicznego firmy Deloitte z roku 2018 popularnymi narzędziami wykorzystywanymi do wdrażania rozwiązań AR są:

  1. Śledzenie oka: narzędzie to służy do śledzenia ruchów oka, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie intencji i zaangażowania użytkownika,
  2. Śledzenie gestów: narzędzie to służy do śledzenia gestów i ruchów ciała, co umożliwia le pszą interakcję z otoczeniem,
  3. Śledzenie lokalizacji: narzędzie to służy do śledzenia lokalizacji urządzeń względem siebie, co jest niezbędne do wykorzystania AR w środowisku rzeczywistym,
  4. Symulacja fizyczna: narzędzie to służy do symulowania efektów fizycznych, takich jak ciężar i tarcie, co jest niezbędne do realistycznej wizualizacji w środowisku rzeczywistym.

Czy rozszerzona rzeczywistość stanie się codziennością?

Zdaniem ekspertów technologicznych tak. W 2018 roku Microsoft ogłosił, że jest w trakcie tworzenia nowej generacji okularów AR, które mają być dostępne dla każdego. Ponadto, w 2017 roku Google ogłosił, że jest w trakcie tworzenia nowej generacji soczewek kontaktowych AR, które mają być dostępne dla każdego. Według ekspertów technologicznych augmented reality stanie się codziennością w ciągu najbliższych 5-10 lat.

Jak wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość w promocji lokalnej marki?

Rozszerzona rzeczywistość może być wykorzystana do zwiększenia zaangażowania w promocję lokalnej marki. Na przykład, lokalna firma może stworzyć aplikację AR, która będzie wyświetlać informacje o produktach lub usługach w środowisku rzeczywistym. Firma może także stworzyć wirtualny model sklepu lub biura, który będzie dostępny dla użytkowników w środowisku rzeczywistym.

Mariusz Stolarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.